Arhiv

Javni razpis

Naročnik PGD Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 24. 8. 2020 pod št. JN005260/2020-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO

Razpis je odprt do 8. 9. 2020 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8. 9. 2020 ob 12.01 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20387

Link Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=365629

Ponudnike opozarajamo, da sprotno spremljajo Portal javnih naročil v kolikor so objavljene spremembe.