Arhiv

Najnovejša pridobitev

9. 3. 2021 prispelo podvozje SCANIA P 410 XT za kasnejšo nadgradnjo TRVD.


Javni razpis

Naročnik PGD Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 26. 1. 2021 pod št. JN000393/2021-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

»GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)«

Predmet naročila: »GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)«
Rok za izvedbo naročila:15. 11. 2021
Rok za postavitev vprašanj
(datum, ura, naslov):
18. 2. 2021, 10.00, Portal javnih naročil
Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):
1. 3. 2021, 10.00, Informacijski sistem e-JN
Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov):1. 3. 2021, 10.01, Informacijski sistem e-JN

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=384356

Povezava do informacijskega sistema: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23921


Javni razpis

Naročnik PGD Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 24. 8. 2020 pod št. JN005260/2020-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO

Razpis je odprt do 8. 9. 2020 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8. 9. 2020 ob 12.01 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20387

Link Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=365629

Ponudnike opozarajamo, da sprotno spremljajo Portal javnih naročil v kolikor so objavljene spremembe.